Bestelformulier

ICP PLUS

vaste betaalautomaat

499€

ICP WIFI

mobiele betaalautomaat

569€

ICP GEKOPPELD

vaste betaalautomaat gekoppeld aan kassa

499€Opvoer terminal management systeem, opvoer payment management systeem, inclusief versturen

Opvoer terminal management systeem, opvoer payment management systeem, inclusief versturen

Transactiedienst


Bon gegevensJaarlijks service level agreement*

Service op basis van telefonische helpdesk exclusief vervanging bij defect                                                                                                     Service op basis van telefonische helpdesk inclusief vervanging bij defect binnen 36 uur.

Het jaarlijkse service contract is verplicht Voor meer informatie raadpleeg ons service leafletUw gegevens

U ontvangt uw factuur en betaalautomaat op onderstaand adres als factuuradres niet is ingevuld.

Uw factuuradres gegevens

Bepalingen:

1. Alle genoemde bedragen zijn exlusief BTW en gelden per betaalautomaat
2. Alle financiele verplichtingen dienen te worden voldaan middels automatische incasso
3. Met ondertekening van dit formulier gaat u een overeenkomst aan met ICP voor de duur van minimaal 1 jaar. De overeenkomst zal stilzwijgend per jaar worden verlengd
4. De opzegtermijn bedraagt minimaal 2 maanden voor het verstrijken van de SLA en dient schriftelijk te worden gedaan.
5. De SLA gaat in vanaf het moment de betaalautomaat is verstuurd.
6. Onze algemene en leverings voorwaarden zijn van toepassing op deze overeenkomst en zijn te vinden op: algemene voorwaarden
Incasso

Onze producten en diensten worden uitsluitend onder voorwaarde van automatische incasso geleverd.

Incassant:     ICP Nederland BV - Neptunusstraat 25, 2132JA Hoofddorp
                         KVK:09176877 IBAN: NL89 RABO 0125 854110

Door ondertetekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

     - ICP Nederland BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van ow rekening af te schrijven en
     -Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ICP Nederland BV

Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag debiteur zijn eigen bank verzoeken om de incassotransactie niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden.