Privacy Statement

ICP Nederland B.V.
Neptunusstraat 25
2132 JA  Hoofddorp
Tel.: +31 (0)880 – 350 300
E-Mail: info@icp-companies.nl
Privacy Officer: Bas Moonen
Postbus 1350
2130 EL  Hoofddorp

Toepassingsgebied

Gebruikers krijgen informatie over het type, het toepassingsgebied en het doel van de verzameling en het gebruik van hun gegevens, die wordt verzameld en gebruikt door de verantwoordelijke partij van dit privacybeleid. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormt het juridisch kader voor gegevensbescherming.

Uw rechten op toegang, aanpassingen, blokkeren, verwijdering en tegenspraak.

U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over persoonsgegevens die wij van u verwerken, mocht deze informatie incompleet of onjuist zijn dan kunt u deze laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Met uitzondering van de verplichte gegevensopslag die wij vanuit de zakelijke transactie en/of vanuit de wettelijke bewaarplicht dienen te bewaren. Neemt u hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (contactgegevens: zie hierboven).

Om op ieder moment een gegevensblokkade uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om de gegevens in een geblokkeerd bestand te bewaren voor controledoeleinden. Indien er geen wettelijke indieningsvereiste is, kunt u ook verzoeken de gegevens hieruit te verwijderen en anders blokkeren we deze gegevens al naar gelang u wenst.

Wijziging in onze privacy policy

Datum: juni 2018